fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Dlaczego my?

Doświadczeni pracownicy

Szkoła znajduje się w parku z dużą ilością drzew oraz przestrzeni

Domowe posiłki

Szkolna kuchnia oferuje świeże posiłki. Uwzględniamy specjalne potrzeby dietetyczne uczniów.

Internat

Internat spełnia funkcję opiekuńczo-wychowawczą i jest dla naszych uczniów drugim domem.

Rodzinna atmosfera

Naszą dewizą są: wzajemne wsparcie, szacunek i zaufanie.

Sala doświadczania świata

Umożliwia wielozmysłowe poznawanie rzeczywistości. Jest miejscem relaksu i wyciszenia.

Siłownie

Doskonale wyposażona, nowoczesna siłownia wewnętrzna i zewnętrzna.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami!

Kontakt

OFERTA EDUKACYJNA

Przyjęcia do naszych szkół trwają cały rok

SZKOŁA PODSTAWOWA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W STOPNIU LEKKIM
 • Wiek od 7 do 20 roku życia
 • Szkoła podzielona jest na dwa etapy kształcenia:
 • KLASY I-III (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA)
 • KLASY IV-VIII EDUKACJA PRZEDMIOTOWA

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W STOPNIU UMIARKOWANYM,
ZNACZNYM ODDZIAŁY EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNE
 • Wiek od 6 do 20 roku życia

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

 • do 24 roku życia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym , znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi obejmuje trzyletni okres kształcenia.

Uczniowie są przygotowywani do nabycia umiejętności praktycznych i wykonywania czynności pracy w następujących dziedzinach:

 • Gospodarstwo domowe
 • Ogrodnictwo
 • Elementy szycia ręcznego i maszynowego
 • Sztuki pamiątkarskie
 • Podstawowe czynności biurowe

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • do 24 roku życia

Szkoła dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim obejmuje trzyletni okres kształcenia.

Młodzież kształcimy w zawodach:

 • Cukiernik
 • Ogrodnik
 • Kucharz
 • Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Nauka zawodu trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz otrzymaniem certyfikatu w języku polskim i angielskim. Z takim dokumentem uczniowie mogą szukać pracy nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Ogromym atutem naszej placówki są stacjonarne praktyki prowadzone przez nauczycieli przygotowanych do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, uczniowie maja możliwośc uczy się zawodu na najwyższym poziomie. Fakt ten znajduje swoje potwierdzenie w 100% zdawalności egzaminu zawodowego.


OŚRODEK

 • do 24 roku życia

Ośrodek zapewnia nocleg, wyżywienie i opiekę pedagogiczną od poniedziałku do piątku. Młodzież mieszka w funkcjonalnych i estetycznie urządzonych 3-4 osobowych pokojach z dostępem do łazienki i WC (pomieszczenia przystosowane dla niepełnosprawnych ruchowo). Wychowankowie mają do swojej dyspozycji:

 • pracownię komputerową
 • świetlicę
 • kuchnię
 • Siłownię wewnętrzną i zewnętrzną

Opiekę nad wychowankami sprawuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogów. Codzienna praca jest szczegółowo zaplanowana. Proponowane zajęcia uwzględniają potrzeby, możliwości i zainteresowania każdego dziecka. Czas wolny wypełniają atrakcyjne i dbające o wszechstronny rozwój ucznia propozycje zajęć.


Poznaj naszą kadrę

Szkoła liczbach!

51
Uczniów
24
Nauczycieli
100
% Zdawalności
37
Uroczystości

Kontakt

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SKOROSZOWICACH
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W STRZELINIE

SKOROSZOWICE 20, 57-100 Strzelin

szkola_skoro@o2.pl

TEL./FAX 71 39 30329